Algemeen

Portugal en de Europese Unie

Portugal is sinds 1986 lid van de Europese Unie (EU) en heeft sindsdien geprofiteerd van de voordelen van het lidmaatschap. In dit artikel zullen we de relatie tussen Portugal en de EU onderzoeken en de voordelen en uitdagingen van het lidmaatschap bespreken.

Geschiedenis van Portugal in de EU

Portugal heeft een lange geschiedenis van betrokkenheid bij de Europese integratie. In 1972 werd het land lid van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), een organisatie die tot doel had de handel tussen Europese landen te bevorderen. In 1986 trad Portugal toe tot de Europese Gemeenschappen, de voorloper van de EU, samen met Spanje. Dit was een belangrijke mijlpaal voor Portugal, dat op dat moment nog steeds herstelde van de dictatuur van Salazar en de daaropvolgende revolutie van 1974.

Sindsdien heeft Portugal geprofiteerd van de economische en politieke voordelen van het EU-lidmaatschap. Het land heeft toegang tot de interne markt van de EU, wat heeft geleid tot een toename van de handel en investeringen. Bovendien heeft Portugal financiële steun ontvangen van de EU om de economische ontwikkeling te bevorderen en de infrastructuur te verbeteren.

Voordelen van het EU-lidmaatschap voor Portugal

Het EU-lidmaatschap heeft Portugal veel voordelen opgeleverd, waaronder:

 • Toegang tot de interne markt van de EU, waardoor Portugese bedrijven toegang hebben tot een markt van meer dan 500 miljoen consumenten.
 • Financiële steun van de EU om de economische ontwikkeling te bevorderen en de infrastructuur te verbeteren.
 • Toegang tot EU-programma’s op het gebied van onderzoek, onderwijs en cultuur.
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan EU-besluitvorming en invloed uit te oefenen op het beleid van de EU.
 • Bescherming van de rechten van burgers en werknemers door EU-wetgeving.

Uitdagingen voor Portugal in de EU

Hoewel het EU-lidmaatschap veel voordelen heeft opgeleverd voor Portugal, zijn er ook uitdagingen waarmee het land te maken heeft. Enkele van de belangrijkste uitdagingen zijn:

 • Economische ongelijkheid: Portugal is een van de armste landen van de EU en heeft te maken met hoge werkloosheid en armoede. Hoewel de EU financiële steun heeft verleend om de economische ontwikkeling te bevorderen, blijft het land achter bij andere EU-landen op het gebied van economische groei.
 • Emigratie: Veel jonge Portugezen verlaten het land om elders in de EU te werken, waardoor Portugal te maken heeft met een braindrain en een vergrijzende bevolking.
 • Politieke instabiliteit: Portugal heeft de afgelopen jaren te maken gehad met politieke instabiliteit en onzekerheid, waardoor het land minder invloed heeft kunnen uitoefenen op EU-besluitvorming.
 • Immigratie: Portugal heeft te maken met een toenemende immigratie vanuit andere EU-landen en van buiten de EU, wat leidt tot spanningen en uitdagingen op het gebied van integratie en sociale cohesie.

Toekomst van Portugal in de EU

De toekomst van Portugal in de EU is onzeker, gezien de uitdagingen waarmee het land te maken heeft. De regering van Portugal heeft echter aangegeven vastbesloten te zijn om de voordelen van het EU-lidmaatschap te behouden en te versterken. Enkele van de belangrijkste prioriteiten voor Portugal in de EU zijn:

 • Economische groei: Portugal wil de economische groei stimuleren door te investeren in innovatie, onderzoek en ontwikkeling, en door de handel en investeringen te bevorderen.
 • Sociale inclusie: Portugal wil de sociale inclusie bevorderen door te investeren in onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid, en door de armoede en werkloosheid te bestrijden.
 • Migratie: Portugal wil een open en inclusieve samenleving bevorderen door de integratie van immigranten te bevorderen en de sociale cohesie te versterken.
 • EU-hervorming: Portugal wil bijdragen aan de hervorming van de EU om deze efficiënter, democratischer en transparanter te maken.

Conclusie

Portugal heeft sinds 1986 geprofiteerd van het EU-lidmaatschap, maar heeft ook te maken met uitdagingen op het gebied van economie, migratie en politieke instabiliteit. De toekomst van Portugal in de EU is onzeker, maar de regering van Portugal is vastbesloten om de voordelen van het EU-lidmaatschap te behouden en te versterken. Door te investeren in economische groei, sociale inclusie en migratiebeleid, en door bij te dragen aan de hervorming van de EU, kan Portugal een belangrijke rol blijven spelen in de Europese integratie.

Ratingpost

Dit is ook Portugal