Algemeen

GNR Portugal: De Portugese Nationale Garde

GNR Portugal is de afkorting voor Guarda Nacional Republicana, wat in het Nederlands vertaald kan worden als de Portugese Nationale Garde. Het is een van de belangrijkste veiligheidsorganisaties in Portugal en heeft als taak om de openbare orde te handhaven, de veiligheid van burgers te waarborgen en de bescherming van het Portugese grondgebied te garanderen.

Geschiedenis van GNR Portugal

De Portugese Nationale Garde werd opgericht in 1911, kort na de oprichting van de Portugese Republiek. Het was bedoeld als een militaire organisatie die verantwoordelijk was voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de grenzen van het land. In de loop der jaren heeft de GNR zich ontwikkeld tot een moderne veiligheidsorganisatie met een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden.

Taken en verantwoordelijkheden van GNR Portugal

De taken en verantwoordelijkheden van de Portugese Nationale Garde zijn divers en omvatten onder meer:

 • Handhaving van de openbare orde en veiligheid
 • Bescherming van de grenzen van Portugal
 • Bestrijding van criminaliteit en terrorisme
 • Verkeersveiligheid en handhaving van verkeersregels
 • Bescherming van het milieu en natuurlijke hulpbronnen
 • Assistentie verlenen bij rampen en noodsituaties

De GNR werkt nauw samen met andere veiligheidsorganisaties in Portugal, zoals de politie en de brandweer, om de veiligheid en het welzijn van burgers te waarborgen.

Organisatie van GNR Portugal

De Portugese Nationale Garde is georganiseerd in verschillende eenheden, waaronder:

 • Commando’s
 • Detachementen
 • Posten
 • Stations

Elke eenheid heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden en werkt samen met andere eenheden om de veiligheid en het welzijn van burgers te waarborgen. De GNR heeft ook een speciale eenheid genaamd de Rapid Intervention Unit (UIR), die is opgezet om snel te reageren op noodsituaties en rampen.

Opleiding en training bij GNR Portugal

Om lid te worden van de Portugese Nationale Garde, moeten kandidaten een rigoureuze selectieprocedure doorlopen en voldoen aan bepaalde criteria, zoals een goede fysieke conditie en een schone strafblad. Na de selectie moeten kandidaten een intensieve opleiding en training volgen, die hen voorbereidt op de taken en verantwoordelijkheden van een GNR-officier.

De opleiding en training omvat onder meer:

 • Wetgeving en regelgeving
 • Handhaving van de openbare orde en veiligheid
 • Verkeersveiligheid en handhaving van verkeersregels
 • Bestrijding van criminaliteit en terrorisme
 • Communicatie en samenwerking met andere veiligheidsorganisaties

De opleiding en training van de Portugese Nationale Garde is van hoog niveau en zorgt ervoor dat GNR-officieren goed voorbereid zijn op hun taken en verantwoordelijkheden.

Samenwerking met andere veiligheidsorganisaties

De Portugese Nationale Garde werkt nauw samen met andere veiligheidsorganisaties in Portugal, zoals de politie, de brandweer en de civiele bescherming. Deze samenwerking is essentieel om de veiligheid en het welzijn van burgers te waarborgen en om snel te kunnen reageren op noodsituaties en rampen.

De GNR werkt ook samen met internationale veiligheidsorganisaties, zoals Europol en Interpol, om de bestrijding van criminaliteit en terrorisme te verbeteren en om informatie uit te wisselen over grensoverschrijdende criminaliteit.

Conclusie

GNR Portugal is een belangrijke veiligheidsorganisatie in Portugal, die verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde, de veiligheid van burgers en de bescherming van het Portugese grondgebied. De GNR heeft een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden en werkt nauw samen met andere veiligheidsorganisaties om de veiligheid en het welzijn van burgers te waarborgen. De opleiding en training van de Portugese Nationale Garde is van hoog niveau en zorgt ervoor dat GNR-officieren goed voorbereid zijn op hun taken en verantwoordelijkheden. Samenwerking met andere veiligheidsorganisaties, zowel nationaal als internationaal, is essentieel om de veiligheid en het welzijn van burgers te waarborgen en om snel te kunnen reageren op noodsituaties en rampen.

Ratingpost

Dit is ook Portugal