Algemeen

Minimum Wage Portugal: Een Overzicht van het Huidige Salarisniveau

Portugal is een land dat bekend staat om zijn prachtige stranden, heerlijke eten en rijke geschiedenis. Maar hoe zit het met het salarisniveau in Portugal? In dit artikel zullen we ons richten op het minimumloon in Portugal en hoe het zich verhoudt tot andere Europese landen.

Wat is het minimumloon in Portugal?

Volgens de Portugese wet moet elke werknemer een minimumloon ontvangen dat voldoet aan de basisbehoeften van het dagelijks leven. Het minimumloon in Portugal is vastgesteld op €665 per maand in 2021. Dit is een stijging van €30 ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het minimumloon in Portugal is echter niet hetzelfde voor alle werknemers. Het kan variëren afhankelijk van de sector waarin men werkt en het type contract dat men heeft. Zo kan het minimumloon voor werknemers in de horeca en toerisme sector lager zijn dan het minimumloon voor werknemers in de bouwsector.

Hoe verhoudt het minimumloon in Portugal zich tot andere Europese landen?

Als we kijken naar het minimumloon in Portugal in vergelijking met andere Europese landen, dan valt op dat het lager is dan het gemiddelde in de Europese Unie. Het gemiddelde minimumloon in de EU ligt op €1.615 per maand, wat meer dan het dubbele is van het minimumloon in Portugal.

Er zijn echter ook landen waar het minimumloon lager is dan in Portugal. Zo ligt het minimumloon in Bulgarije op €332 per maand en in Roemenië op €458 per maand. Aan de andere kant zijn er ook landen waar het minimumloon veel hoger ligt dan in Portugal. Zo ligt het minimumloon in Luxemburg op €2.202 per maand en in Ierland op €1.656 per maand.

Wat zijn de gevolgen van het minimumloon in Portugal?

Het minimumloon in Portugal heeft invloed op verschillende aspecten van de economie en de samenleving. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Armoede

Het minimumloon in Portugal is niet hoog genoeg om te voorzien in de basisbehoeften van een gezin. Dit kan leiden tot armoede onder werknemers die het minimumloon verdienen. Volgens een rapport van de Portugese overheid leeft ongeveer 17% van de Portugese bevolking onder de armoedegrens.

Werkloosheid

Er wordt vaak gediscussieerd over de relatie tussen het minimumloon en werkloosheid. Sommige economen beweren dat een hoger minimumloon kan leiden tot meer werkloosheid, omdat werkgevers minder snel geneigd zijn om nieuwe werknemers aan te nemen. Anderen beweren juist dat een hoger minimumloon kan leiden tot meer consumptie en dus meer vraag naar arbeid.

In Portugal is de werkloosheid de afgelopen jaren gedaald, maar het blijft een probleem. In 2020 bedroeg de werkloosheid in Portugal 6,8%, wat hoger is dan het gemiddelde in de EU (6,3%).

Economische groei

Het minimumloon kan ook invloed hebben op de economische groei van een land. Een hoger minimumloon kan leiden tot meer consumptie en dus meer vraag naar goederen en diensten. Aan de andere kant kan een hoger minimumloon ook leiden tot hogere kosten voor werkgevers, wat kan leiden tot hogere prijzen en minder investeringen.

In Portugal is de economische groei de afgelopen jaren gestaag toegenomen. In 2019 bedroeg de groei van het BBP 2,2%, wat hoger is dan het gemiddelde in de EU (1,5%).

Conclusie

Het minimumloon in Portugal is vastgesteld op €665 per maand in 2021. Dit is lager dan het gemiddelde minimumloon in de Europese Unie, maar hoger dan het minimumloon in sommige andere Europese landen. Het minimumloon heeft invloed op verschillende aspecten van de economie en de samenleving, zoals armoede, werkloosheid en economische groei.

Hoewel het minimumloon in Portugal niet hoog genoeg is om te voorzien in de basisbehoeften van een gezin, is het belangrijk om te blijven streven naar een hoger minimumloon dat voldoet aan de behoeften van werknemers en bijdraagt aan een gezonde economie.

Ratingpost

Dit is ook Portugal