Algemeen

Aantal inwoners Portugal

Portugal is een land in het zuidwesten van Europa en heeft een bevolking van ongeveer 10,3 miljoen mensen. Het land heeft een oppervlakte van 92.212 km² en is daarmee ongeveer twee keer zo groot als Nederland. Portugal is vooral bekend om zijn prachtige stranden, historische steden en heerlijke wijnen. Maar hoe zit het eigenlijk met het aantal inwoners van Portugal? In dit artikel gaan we dieper in op dit onderwerp.

Bevolkingsgroei in Portugal

De bevolkingsgroei in Portugal is de afgelopen decennia gestaag afgenomen. In de jaren ’60 en ’70 groeide de bevolking nog met meer dan 1% per jaar, maar inmiddels is dit gedaald tot onder de 0,5%. Dit komt vooral door een afname van het aantal geboortes en een toename van het aantal sterfgevallen. Ook migratie speelt een rol in de bevolkingsgroei van Portugal.

De vergrijzing van de bevolking is een ander belangrijk aspect van de bevolkingsgroei in Portugal. Het land heeft een van de oudste bevolkingen van Europa, met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar. Dit heeft gevolgen voor de economie en de sociale voorzieningen, omdat er steeds meer ouderen zijn die zorg nodig hebben en steeds minder jongeren die deze zorg kunnen bieden.

Verdeling van de bevolking

De bevolking van Portugal is niet gelijkmatig verdeeld over het land. De meeste mensen wonen in de stedelijke gebieden, zoals Lissabon, Porto en Faro. Deze steden hebben een relatief jonge bevolking en zijn populair onder toeristen. Het platteland daarentegen heeft een oudere bevolking en kampt met ontvolking. Veel jongeren trekken weg naar de steden of naar het buitenland op zoek naar werk en een betere toekomst.

De regio’s in het noorden en het centrum van Portugal hebben over het algemeen een lagere bevolkingsdichtheid dan de kustgebieden. Dit komt doordat deze regio’s minder ontwikkeld zijn en minder werkgelegenheid bieden. De Algarve, aan de zuidkust van Portugal, is een van de meest dichtbevolkte regio’s van het land. Dit komt vooral door het toerisme, dat hier een belangrijke bron van inkomsten is.

Migratie in Portugal

Migratie speelt een belangrijke rol in de bevolkingsgroei van Portugal. Het land heeft te maken met zowel emigratie als immigratie. Veel jongeren trekken weg uit Portugal op zoek naar werk en een betere toekomst in het buitenland. Vooral de landen van de Europese Unie zijn populair onder Portugese emigranten, zoals Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Aan de andere kant trekt Portugal ook immigranten aan, vooral uit voormalige Portugese koloniën zoals Brazilië, Angola en Mozambique. Ook zijn er veel immigranten uit andere Europese landen, zoals Spanje, Italië en Oost-Europese landen. Deze immigranten zijn vaak op zoek naar werk en een beter leven in Portugal.

Toekomst van de bevolking van Portugal

De toekomst van de bevolking van Portugal is onzeker. De vergrijzing van de bevolking zal naar verwachting toenemen, wat gevolgen zal hebben voor de economie en de sociale voorzieningen. Ook de emigratie van jongeren zal naar verwachting doorgaan, tenzij er meer werkgelegenheid komt in Portugal.

Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen. Zo heeft Portugal de afgelopen jaren een sterke economische groei doorgemaakt, wat kan leiden tot meer werkgelegenheid en een betere toekomst voor jongeren. Ook het toerisme blijft groeien, wat kan bijdragen aan de economie van het land.

Conclusie

Portugal heeft een bevolking van ongeveer 10,3 miljoen mensen en kampt met een afnemende bevolkingsgroei en vergrijzing. De bevolking is niet gelijkmatig verdeeld over het land en migratie speelt een belangrijke rol in de bevolkingsgroei. De toekomst van de bevolking van Portugal is onzeker, maar er zijn ook positieve ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor het land.

Dit is ook Portugal