Algemeen

Portugal GDP per capita

Portugal is een land in het zuidwesten van Europa en maakt deel uit van de Europese Unie. Het land heeft een rijke geschiedenis en cultuur en is bekend om zijn prachtige stranden, heerlijke eten en wijn en historische steden. Maar hoe zit het met de economie van Portugal? Een belangrijke maatstaf voor de economische prestaties van een land is het bruto binnenlands product (GDP) per capita. In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp Portugal GDP per capita.

Wat is GDP per capita?

GDP per capita is een maatstaf voor de economische prestaties van een land. Het is de totale waarde van alle goederen en diensten die in een land worden geproduceerd, gedeeld door het aantal inwoners van dat land. Het is een belangrijke indicator voor de levensstandaard van de bevolking van een land en wordt vaak gebruikt om de economische groei en ontwikkeling van een land te meten.

Portugal GDP per capita

Volgens de Wereldbank bedroeg het bruto binnenlands product (GDP) van Portugal in 2020 ongeveer $ 237,9 miljard. Het GDP per capita van Portugal bedroeg in datzelfde jaar ongeveer $ 22.800. Dit is een stijging ten opzichte van het GDP per capita van $ 21.800 in 2019.

Hoewel het GDP per capita van Portugal de afgelopen jaren is gestegen, ligt het nog steeds onder het gemiddelde van de Europese Unie. Het gemiddelde GDP per capita van de EU-landen was in 2020 ongeveer $ 34.000. Portugal heeft dus nog een weg te gaan om het gemiddelde van de EU te bereiken.

Factoren die van invloed zijn op het GDP per capita van Portugal

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op het GDP per capita van Portugal. Hieronder bespreken we enkele van deze factoren:

1. Toerisme

Toerisme is een belangrijke sector van de Portugese economie en draagt bij aan het GDP per capita van het land. Portugal heeft een prachtige kustlijn, historische steden en een rijke cultuur, wat het land aantrekkelijk maakt voor toeristen. In 2019 bezochten ongeveer 27 miljoen toeristen Portugal, wat bijdroeg aan de economie van het land.

2. Export

Portugal is een exportgericht land en exporteert voornamelijk textiel, schoenen, kurk en wijn. Export draagt bij aan het GDP per capita van het land en is een belangrijke bron van inkomsten voor de Portugese economie.

3. Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is een belangrijke factor die van invloed is op het GDP per capita van Portugal. Een hoge werkloosheid kan leiden tot een lager GDP per capita, terwijl een lage werkloosheid kan bijdragen aan een hoger GDP per capita. In 2020 bedroeg de werkloosheid in Portugal ongeveer 7,1%, wat lager is dan het gemiddelde van de EU.

4. Onderwijs

Onderwijs is een belangrijke factor die van invloed is op het GDP per capita van een land. Een goed opgeleide bevolking kan bijdragen aan een hoger GDP per capita, omdat het kan leiden tot hogere productiviteit en innovatie. Portugal heeft een goed onderwijssysteem en investeert in onderwijs en opleiding.

Conclusie

Het GDP per capita van Portugal is de afgelopen jaren gestegen, maar ligt nog steeds onder het gemiddelde van de Europese Unie. Toerisme, export, de arbeidsmarkt en onderwijs zijn enkele van de factoren die van invloed zijn op het GDP per capita van Portugal. Het land heeft nog een weg te gaan om het gemiddelde van de EU te bereiken, maar met de juiste investeringen en beleidsmaatregelen kan het GDP per capita van Portugal verder stijgen.

Ratingpost

Dit is ook Portugal